fbpx
Види дослідженьЦіна (грн)Час вик-ня (дні, год)Вид біоматеріалу

Генетичні дослідження

1Генетика ПЛР. Лактозна непереносимість (13910 Т>С,

кров)

4954плазма ЕДТА

Гострофазові маркери

1Прокальцитонін3602сироватка

Клінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження крові

1Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком

лейкоцитарної формули крові

901кров
2Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)441кров
3Розгорнутий аналіз крові з автоматичним

підрахунком лейкоцитарної формули крові, ШОЕ

1341

Серологічні дослідження

1Група крові, Rh-фактор2102кров

Загальноклінічні дослідження сечі

1Загальний аналіз сечі1302сеча
2Кетони в сечі1102сеча
3Глюкоза в сечі1002сеча

Загальноклінічні дослідження калу

1Зішкріб на ентеробіоз1402зішкріб з періанальних

складок

2Копрограма1702кал

Імуногематологічні дослідження

Загальні імунологічні дослідження

1Імуноглобулін E (IgE) маркер алергії2103сироватка

Біохімічні дослідження

Вітаміни

1Вітамін В12 (Ціанокобаломін)2202сироватка
2Вітамін В9 (Фолієва кислота)2202сироватка
3Вітамін D загальний (25-ОН, 25-гідроксікальциферол)4003сироватка

Ферменти

1Аланінамінотрансфераза (AЛТ)901сироватка
2Аспартатамінотрансфераза (АСТ)901сироватка
3Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)901сироватка
4Лужна фосфатаза (ЛФ)901сироватка
5Альфа-амілаза крові901сироватка
6Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)901сироватка
7Ліпаза1351сироватка
8Креатинкіназа загальна (Креатинфосфокіназа, КК,

КФК)

901сироватка
9Креатинкіназа МВ-фракція1801сироватка
10Холінестераза901сироватка

Ліпідний обмін

1Холестерин901сироватка
2Тригліцериди901сироватка
3Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)601сироватка
4Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ)821сироватка
5Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ)451сироватка
6Коефіцієнт атерогенності (КА)451сироватка

Пігментний обмін

1Білірубін загальний901сироватка
2Білірубін прямий901сироватка
3Білірубін непрямий901сироватка

Вуглеводний обмін

1Глюкоза крові1201сироватка
2Глікований гемоглобін HbA1c2001кров
3Інсулін2002сироватка
4С-пептид2002сироватка
5Індекс НОМА2702сироватка

Білковий обмін

1Альбумін801сироватка
2Білок загальний901сироватка
3Креатинін901сироватка
4Сечова кислота901сироватка
5Сечовина901сироватка
6Церулоплазмін2002сироватка
7Гомоцистеїн3802сироватка

Діагностика анемії

1Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна (ЗЗЗС)1302сироватка
2Феритин2202сироватка
3Трансферин1602сироватка

Електроліти та мікроелементи

1Залізо (Fe)451сироватка
2Кальцій загальний (Ca)901сироватка
3Калій (К)901сироватка
4Натрій (Na)902сироватка
5Магній (Mg)901сироватка
6Фосфор неорганічний (Р)801сироватка
7Хлор (Cl)901сироватка
8Кальцій іонізований (іСа2+)1502сироватка

Ревмопроби

1С-реактивний білок (CРБ), кількісний1102сироватка
2Антистрептолізин-О (AСЛО), кількісний1102сироватка
3Ревматоїдний фактор (РФ), кількісний1102сироватка

Система гемостаза

1Фібриноген1101плазма цитрат
2Активований частковий тромбопластиновий час

(АЧТЧ)

901плазма цитрат
3D-димер2202плазма цитрат
 

4

Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване

співвідношення (МНС / INR)

1301
 

5

Коагулограма (протромбіновий час (ПТЧ), % протромбіну за Квіком, міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR), активований частковий

тромбопластичний час (АЧТЧ), фібриноген)

 

320

 

1

6Фактор VIII16152плазма цитрат
7Фактор ІХ17802плазма цитрат
8Фактор Віллебранда (рістоміцин- кофакторна

активність (vWF:Rco))

30882плазма цитрат
9Скринінг інгібіторів (якісно)10001плазма цитрат

Гормони

Тиреоїдна панель

1Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)1604сироватка
2Тироксин загальний (Т4)1602сироватка
3Тироксин вільний (T4 вільний, FT4)1602сироватка
4Трийодтиронін загальний (Т3)1602сироватка
5Трийодтиронін вільний (T3 вільний, FT3)1602сироватка
6Антитіла до рецепторів ТТГ, антитіла G (АТрТТГ)3702сироватка
7Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, ATPO)2002сироватка
8Тиреоглобулін (ТГ, TG)2102сироватка
9Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, ATG)3704сироватка
10Паратгормон інтактний (ПТГ)2102сироватка
11Кальцитонін3403сироватка

Репродуктивна панель

1Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)1982сироватка
2Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)2002сироватка
3Пролактин2002сироватка
4Естрадіол (E2)2002сироватка
5Прогестерон2002сироватка
6Тестостерон загальний (Т загальний, сир)2002сироватка
7Тестостерон вільний (Т выльний, сир)2404сироватка
8Дигідротестостерон (ДГТ)3304сироватка
9Індекс вільного тестостерону (ІВТ)3602сироватка
10Андростендіон2504сироватка
11Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СГЗ, SHBG,

Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін)

2002сироватка
12Макропролактин4502сироватка
13Антимюллерів гормон (АМГ,MIS)4504сироватка
14Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (РРАР-А)2102сироватка

Гіпофізарно-надниркові показники

1Кортизол (слина)3003слина
2Кортизол (Сиров.)2402сироватка
3Адренокортикотропний гормон (АКТГ,ACTM)3202плазма ЕДТА

Фактори росту

1Соматотропний гормон (СТГ)2204сироватка

Панель остеопорозу

1Остеокальцин3603сироватка

Онкомаркери

1Раковоембріональний антиген (РЕА,CEA)2302сироватка
2Простат-специфічний антиген загальний (ПСА

загальний, PSA)

2002сироватка
3Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний,

PSAf)

2002сироватка
4Онкомаркер яєчників (СА 125)2202сироватка
5Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)2202сироватка
6Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)2202сироватка

Дослідження інфекційних захворювань

COVID-19

ПЛР

1Коронавірус SARS-CoV-2 (РНК SARS-CoV-2, якісне

визначення, метод qRT-PCR)

7802назо-орофарингеаль ний зішкріб
2Терміновий! Коронавірус SARS-CoV-2 (РНК

SARS-CoV-2, якісне визначення, метод qRT-PCR)

14001назо-орофарингеаль ний зішкріб

ІФА

1Терміновий! Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла IgМ,

якісний

6001сироватка
2Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла IgM, якісний3802сироватка
3Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла IgG, якісний3802сироватка
4Терміновий! Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла IgG,

якісний

6001сироватка

Експрес-тест

1Експрес Тест! Коронавірус SARS-CoV-2, антиген з

виїздом медсестри

7501ЕКСПРЕСС-ТЕСТ АНТИГЕН
2Експрес Тест! Коронавірус SARS-CoV-2, антиген,

назо-орофарингеальний зішкріб

5001ЕКСПРЕСС-ТЕСТ АНТИГЕН

Вірусні гепатити

Гепатит А

1Гепатит А (HAV IgM)2402сироватка
2Гепатит А (HAV IgG)2402сироватка

Гепатит В

1Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген1872сироватка
2Гепатит В (HBeAg)2803сироватка
3Гепатит В (anti-HBeAg) сумарні антитіла2903сироватка
4Гепатит В (аnti-HBcor IgM)2402сироватка
5Гепатит В (аnti-HBcor IgG)2402сироватка
6Гепатит В (аnti-Hbcor IgM, IgG) сумарні антитіла2602сироватка
7ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (кров, якісне

визначення, Real-time)

3903плазма ЕДТА
8ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B

(кров, Real-time)

6273плазма ЕДТА

Гепатит С

1Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла2802сироватка
2Гепатит С (сумарні aнтитіла до антигенів corе, NS3,

NS4, NS5) (імуноблот)

3742сироватка
3ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (кров, якісне

визначення, Real-time)

4403плазма ЕДТА
4ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С

(кров, Real-time)

9353плазма ЕДТА
5ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a, 1b, 2,

3a, 4) (кров, Real-time)

8506плазма ЕДТА

Гепатит D, E, G

1Гепатит D (anti-HDV) сумарні антитіла2202сироватка
2Гепатит Е (HЕV IgG)2202сироватка

Дослідження маркерів HIV-1/2

1Антитіла до ВІЛ1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV1/2)02сироватка

TORCH-інфекції

Цитомегаловірусна інфекція (CMV)

1Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ2002сироватка
2Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG2002сироватка
3Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG,

авідність

4804сироватка
4ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (у/г

зішкребок, якісне визначення, Real-time)

2203зішкріб у/г
5ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (кров,

якісне визначення, Real-time)

2203плазма ЕДТА
6ПЛР. Кількісне визначення ДНК цитомегаловірусу

CMV (кров, Real-time)

2503плазма ЕДТА

Герпевірусна інфекція (HSV)

1Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgG2002сироватка
2Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgM982сироватка
3Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла IgG982сироватка
4Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла IgM2003сироватка
5Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла IgG982сироватка
6Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла IgM982сироватка
7ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (у/г

зішкріб, якісне визначення, Real-time)

2503зішкріб у/г
8ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (

кров, якісне визначення, Real-time)

2203плазма ЕДТА
9ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6)

(кров, якісне визначення, Real-time)

2303плазма ЕДТА
10ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу

(HSV 6) (кров, Real-time)

2303плазма цитрат
11Герпес 6 тип, антитіла IgG982сироватка

Вірус вітряної віспи (Varicella Zoster)

1Герпес Varicella Zoster (3 тип), антитіла IgG982сироватка
2Герпес Varicella Zoster (3 тип), антитіла IgМ2302сироватка

Краснуха

1Краснуха (Rubella) антитіла IgG982сироватка
2Краснуха (Rubella) антитіла IgM2002сироватка
3Авідність антитіл IgG до краснухи3605сироватка

Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)

1Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG982сироватка
2Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgM2002сироватка
3Авідність антитіл IgG до токсоплазми4803сироватка
4ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma)

(кров, якісне визначення, Real-time)

2504плазма ЕДТА

 

Урогенітальні інфекції

Кандидоз

1ПЛР. Кількісне визначення ДНК Candida albicans (у/г

зішкребок, Real-time)

1703зішкріб у/г
2ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (у/г зішкребок,

якісне визначення, Real-time)

1703зішкріб у/г
 

3

ПЛР. Визначення ДНК (C. albicans, C. glabrata, C. krusei). Диференціювання та якісне визначення в

режимі Real-time, у/г зішкребок

2803зішкріб у/г

Віруси папіломи людини (ВПЛ)

 

1

ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18 тип (у/г зішкріб, якісне визначення до типу,

Real-time)

2303зішкріб у/г
 

2

ПЛР. Кількісне визначення до типу ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ)16, 18 тип (у/г зішкребок,

Real-time)

2503зішкріб у/г
 

3

ПЛР. Генотипування, кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,

52, 56, 58, 59 типів, (у/г зішкріб, Real-time)

4503зішкріб у/г
 

4

ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів.

Генотипування (у/г зішкріб, якісне визначення,

Real-time)

 

400

 

3

 

зішкріб у/г

 

5

ПЛР. Визначення ДНК вірусупапіломи людини (ВПЛ) 6, 11 тип. Генотипування (у/г зішкріб, якісне

визначення до типу, Real-time)

2303зішкріб у/г

Хламідійні інфекції

1ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia trachomatis (у/г

зішкріб, якісне визначення, Real-time)

2206зішкріб у/г
2ПЛР. Кількісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis

(у/г зішкріб, Real-time)

2506зішкріб у/г
3Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis) антитіла

IgA, IgG

2202сироватка
4Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis) антитіла

IgM

982сироватка
5Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis) антитіла

IgG

2202сироватка

Мікоплазменна інфекція (Mycoplasma/Ureaplasma)

1Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла IgM2204сироватка
2Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла IgG1652сироватка
3Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитіла IgG982сироватка
4Мікоплазма пневмонії (Мycoplasma pneumoniae)

антитіла IgG

782сироватка
 

5

ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum. Диференціювання та якісне

визначення в режиме Real-time, у/г зішкребок

2753зішкріб у/г
 

6

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum. Диференціювання в режимі

Real-time, у/г зішкребок

1873зішкріб у/г

 

7ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (у/г

зішкребок, якісне визначення, Real-time)

1903зішкріб у/г
8ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma species

(у/г зішкребок, Real-time)

1903зішкріб у/г
9ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma genitalium (у/г

зішкребок, якісне визначення, Real-time)

1473зішкріб у/г
10ПЛР. Кількісне Визначення ДНК Mycoplasma genitalium

(у/г зішкребок, Real-time)

1903зішкріб у/г
11ПЛР. Кількісне Визначення ДНК Mycoplasma hominis

(у/г зішкребок, Real-time)

1903зішкріб у/г
12ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma hominis (у/г

зішкребок, якісне визначення, Real-time)

1763зішкріб у/г

Гарднерельоз

1ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis (у/г

зішкребок, якісне визначення, Real-time)

1603зішкріб у/г
2ПЛР. Кількісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis

(у/г зішкребок, Real-time)

1803зішкріб у/г

Трихомоніаз

1Трихомонада (Trichomonas vaginalis) антитіла IgG1702сироватка
2ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (у/г

зішкребок, якісне визначення, Real-time)

1503зішкріб у/г
3ПЛР. Кількісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis

(у/г зішкребок, Real-time)

1703зішкріб у/г

Гонорея

1ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (у/г

зішкребок, якісне визначення, Real-time)

1603зішкріб у/г
2ПЛР. Кількісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae

(у/г зішкребок, Real-time)

1803зішкріб у/г

Сифіліс

1Сифіліс (Treponema pallidum IgM, IgG) сумарні

антитіла

1702сироватка
2ПЛР. Визначення ДНК збудника сифілісу (Tr. Pallidum)

(у/г зішкребок, якісне визначення, Real-time)

2003зішкріб у/г

Інші інфекції

Хламідія пневмонії

1Хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) антитіла

IgG

1802сироватка

Вірус Епштейна-Барр (VEB)

1Епштейна – Барр вірус, антитіла IgM до капсидного

антигену VCA

1652сироватка
2Епштейна – Барр вірус, антитіла IgG до капсидного

антигену VCA

1652сироватка
3Епштейна – Барр вірус, антитіла IgG до нуклеарного

антигену EBNA

1652сироватка
4Епштейна – Барр вірус, антитіла IgG до ранього

антигену (EA)

2005сироватка
5ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр EBV

(кров, якісне визначення, Real-time)

2504плазма ЕДТА

 

Кір

1Кір (Morbilli), антитіла IgG2605сироватка

Кліщові інфекції

1Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM2604сироватка
2Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG2604сироватка

Хелікобактер

1Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла IgM1982сироватка
2Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла IgG1982сироватка
3Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) сумарні

антитіла IgA, IgM, IgG

1982сироватка

Паразитарні інфекції

1Лямблія (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgA, IgM,

IgG

1872сироватка
2Опісторхи (Opisthorchis felineus) антитіла Ig G2404сироватка
3Трихінели (Trichinella) сумарні антитіла Ig А, G1872сироватка
4Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG1872сироватка
5Ехінококк (Echinococcus granulosus) сумарні антитіла

Ig А, G

1872сироватка
6Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла IgG2642сироватка

ПОСЛУГИ ПО ЗАБОРУ БІОМАТЕРІАЛУ

1Забір венозної крові400
2Забір матеріалу на COVID500
3Виїзд медичної сестри5500
4Забір капілярної крові300
5Додаткова проба100

Пакети послуг

1Пакет № 15 Діагностика ризику атеросклерозу7201
Коефіцієнт атерогенності (КА), Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Холестерин , Тригліцериди , Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ), Креатинкіназа загальна (Креатинфосфокіназа, КК, КФК)
2Пакет № 52 Постковідний9842
Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, D-димер, Креатинін, Глюкоза крові, Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), С-реактивний білок (CРБ), кількісний, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR)
3Пакет №1 Ниркові проби2571
Сечовина , Креатинін, Сечова кислота
4Пакет №10 Чоловіче здоров’я (гормони)9152
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Тестостерон

загальний (Т загальний, сир), Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний, PSA)

 

5Пакет №11 Контроль та причини надлишкової ваги12352
Пролактин , Холестерин , Тригліцериди , Глікований гемоглобін HbA1c, Коефіцієнт атерогенності (КА), Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ)
6Пакет №12 Біохімічний скринінг13021
Альбумін, Сечовина , Креатинін, Глюкоза крові, Сечова кислота, Білок загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Лужна фосфатаза (ЛФ), Альфа-амілаза крові, Білірубін загальний, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
7Пакет №13 Біохімічний скринінг (6 показників)5401
Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Сечовина , Креатинін, Білок загальний, Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
8Пакет №16 Діагностика цереброваскулярного ризику10262
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR), Фібриноген, Холестерин , Тригліцериди , Глікований гемоглобін HbA1c, Коефіцієнт атерогенності (КА), С-реактивний білок (CРБ), кількісний, Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ)
9Пакет №17 Передопераційний 121482
Сечовина , Креатинін, Фібриноген, Глюкоза крові, Білок загальний, Тромбіновий час (ТЧ), Білірубін загальний, Група крові, Rh-фактор, Загальний аналіз сечі, Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Сифіліс (Treponema pallidum IgM, IgG) сумарні антитіла, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR)
10Пакет №18 Передопераційний 216352
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фібриноген, Глюкоза крові, Тромбіновий час (ТЧ), Група крові, Rh-фактор, Загальний аналіз сечі, ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Сифіліс (Treponema pallidum IgM, IgG) сумарні антитіла, Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR)
11Пакет №19 Терапевтичний 111152
Сечовина , Креатинін, Глюкоза крові, Білок загальний, Білірубін загальний, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
12Пакет №2 TORCH-інфекції IgG7602
Краснуха (Rubella) антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG
13Пакет №20 Терапевтичний 2 (госпіталізація до

відділення терапевтичного профілю)

17202
Сечовина , Креатинін, Глюкоза крові, Білок загальний, Білірубін загальний, Загальний аналіз сечі, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Сифіліс (Treponema pallidum

IgM, IgG) сумарні антитіла, Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові

 

14Пакет №21 Скринінгові аналізи при вагітності32044
Прогестерон , Краснуха (Rubella) антитіла IgG, Краснуха (Rubella) антитіла IgM, Тироксин вільний (T4 вільний, FT4), Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgM, Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgM, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ, Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, ATPO), Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (РРАР-А), Глюкоза крові, Група крові, Rh-фактор, Загальний аналіз сечі, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Сифіліс (Treponema pallidum IgM, IgG) сумарні антитіла, Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
15Пакет №22 Щорічний скринінг здоров’я (для

чоловіків)

29364
Холестерин , Тригліцериди , Коефіцієнт атерогенності (КА), Сечовина , Креатинін, Глюкоза крові, Білок загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Білірубін загальний, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Тироксин вільний (T4 вільний, FT4), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, С-реактивний білок (CРБ), кількісний, Ревматоїдний фактор (РФ), кількісний, Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Антистрептолізин-О (AСЛО), кількісний, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, ATPO), Тестостерон загальний (Т загальний, сир), Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
16Пакет №23 Щорічний скринінг здоров’я (для жінок)29364
Сечовина , Креатинін, Пролактин , Холестерин , Тригліцериди , Глюкоза крові, Білок загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Білірубін загальний, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Коефіцієнт атерогенності (КА), Тироксин вільний (T4 вільний, FT4), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, С-реактивний білок (CРБ), кількісний, Ревматоїдний фактор (РФ), кількісний, Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Антистрептолізин-О (AСЛО), кількісний, Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, ATPO), Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
17Пакет №24 Швидкий Старт00
Фактор Віллебранда (рістоміцин- кофакторна активність (vWF:Rco)), Фібриноген, Протромбіновий час , Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фактор VIII, Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
18Пакет №26 Здоров’я дитини 19932
Глюкоза крові, Зішкріб на ентеробіоз, Загальний аналіз сечі, Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла IgG, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Лямблія (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
19Пакет №27 Здоров’я дитини 221044
Залізо (Fe), Трансферин, Глюкоза крові, Зішкріб на ентеробіоз, Загальний аналіз сечі, Кальцій іонізований (іСа2+), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла IgG, Імуноглобулін E (IgE) маркер алергії, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Лямблія (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Вітамін D загальний (25-ОН, 25-гідроксікальциферол), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
20Пакет №28 Обстеження нирок7352
Альбумін, Сечовина , Креатинін, Сечова кислота, Білок загальний, Загальний аналіз сечі, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
21Пакет №29 Обстеження печінки (гепатити)12132
Білок загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Білірубін загальний, Лужна фосфатаза (ЛФ), Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла
22Пакет №3 TORCH-інфекції IgM7602
Краснуха (Rubella) антитіла IgM, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgM, Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2

тип, антитіла IgM, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ

 

23Пакет №30 Обстеження суглобів5832
Сечова кислота, С-реактивний білок (CРБ), кількісний, Ревматоїдний фактор (РФ), кількісний, Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Антистрептолізин-О (AСЛО), кількісний, Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
24Пакет №31 Проблемна шкіра19134
Холестерин , Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Лужна фосфатаза (ЛФ), Білірубін загальний, Глікований гемоглобін HbA1c, Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) сумарні антитіла IgA, IgM, IgG
25Пакет №32 Діагностика діабету9692
Інсулін, С-пептид, Індекс НОМА, Глюкоза крові, Глікований гемоглобін HbA1c
26Пакет №33 Ревмопроби (кількісні дослідження)3042
С-реактивний білок (CРБ), кількісний, Ревматоїдний фактор (РФ), кількісний, Антистрептолізин-О (AСЛО), кількісний
27Пакет №34 Скринінг на трансфузійно-трансмісивні

інфекції

6052
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла, Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, Сифіліс (Treponema pallidum IgM, IgG) сумарні антитіла
28Пакет №35 Онкомаркери (жінка)8552
Онкомаркер яєчників (СА 125), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Раковоембріональний антиген (РЕА,CEA) , Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
29Пакет №36 Онкомаркери (чоловік)8082
Раковоембріональний антиген (РЕА,CEA) , Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний, PSAf), Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний, PSA)
30Пакет №37 Токсоплазмоз8363
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgM, Авідність антитіл IgG до токсоплазми
31Пакет №38 Діагностика остеопорозу7013
Остеокальцин, Кальцій загальний (Ca), Фосфор неорганічний (Р), Паратгормон інтактний (ПТГ)
32Пакет №39 Електроліти крові2572
Хлор (Cl), Калій (К), Натрій (Na)
33Пакет №4 TORCH-інфекції IgG+ IgM15202
Краснуха (Rubella) антитіла IgG, Краснуха (Rubella) антитіла IgM, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgM, Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgM, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ
34Пакет №4 Ліпідограма3601
Коефіцієнт атерогенності (КА), Холестерин , Тригліцериди , Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ)
35Пакет №40 Діагностика анемії10002
Феритин, Залізо (Fe), Трансферин, Вітамін В12 (Ціанокобаломін), Вітамін В9 (Фолієва кислота), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна (ЗЗЗС)
36Пакет №42 Білірубін фракційно2571
Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Білірубін загальний
37Пакет №43 Діагностика підшлункової залози3041
Глюкоза крові, Альфа-амілаза крові

 

38Пакет №44 Епштейн-Барр вірусна інфекція6792
Епштейна – Барр вірус, антитіла IgG до ранього антигену (EA), Епштейна – Барр вірус, антитіла IgG до капсидного антигену VCA, Епштейна – Барр вірус, антитіла IgM до капсидного антигену VCA, Епштейна – Барр вірус, антитіла IgG до нуклеарного антигену EBNA
39Пакет №45 Цитомегаловірус8134
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG, авідність
40Пакет №46 Скринінг вірусних гепатитів12612
Гепатит А (HAV IgM), Лужна фосфатаза (ЛФ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла, Гепатит В (аnti-Hbcor IgM, IgG) сумарні антитіла, Гепатит А (HAV IgG)
41Пакет №47 Soul & Body58784
Ліпаза, Інсулін, Креатинін, Копрограма , Холестерин , Тригліцериди , Глюкоза крові, Сечова кислота, Білірубін прямий, Лужна фосфатаза (ЛФ), Альфа-амілаза крові, Білірубін загальний, Глікований гемоглобін HbA1c, Вітамін В12 (Ціанокобаломін), Вітамін В9 (Фолієва кислота), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Тироксин вільний (T4 вільний, FT4), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Трийодтиронін вільний (T3 вільний, FT3), Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, ATPO), Вітамін D загальний (25-ОН, 25-гідроксікальциферол), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, Цинк, Мідь , Феритин, Залізо (Fe), Магній (Mg), Гомоцистеїн, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus),антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ, Антитіла до рецепторів ТТГ, антитіла G (АТрТТГ), Епштейна

– Барр вірус, антитіла IgG до капсидного антигену VCA, Епштейна – Барр вірус, антитіла IgM до капсидного антигену VCA

42Пакет №49 Гемофілія В115242
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR), Фактор ІХ, Фібриноген, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, Скринінг інгібіторів (якісно)
43Пакет №5 Печінкові проби7701
Білок загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий, Лужна фосфатаза (ЛФ), Білірубін загальний, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
44Пакет №50 Хвороба Віллебранда58452
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR), Фактор VIII, Фібриноген, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фактор Віллебранда (рістоміцин- кофакторна активність (vWF:Rco)), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, Скринінг інгібіторів (якісно)
45Пакет №51 Гемофілія комплексний236632
Фактор VIII, Фактор ІХ, Фібриноген, Протромбіновий час , Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фактор Віллебранда (рістоміцин- кофакторна активність (vWF:Rco)), Скринінг інгібіторів (якісно), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
46Пакет №53 Швидкий старт (Ф IХ)00
Фактор ІХ, Фібриноген, Протромбіновий час , Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фактор Віллебранда (рістоміцин- кофакторна активність (vWF:Rco)), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові
47Пакет №54 Обстеження щитоподібної залози 18446
Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Тироксин вільний (T4 вільний, FT4), Трийодтиронін вільний (T3 вільний, FT3), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, ATPO), Антитіла до рецепторів ТТГ, антитіла G (АТрТТГ)
48Пакет №55 Обстеження щитоподібної залози 212167
Кальцитонін, Паратгормон інтактний (ПТГ), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Тироксин вільний (T4 вільний, FT4),

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, ATPO), Антитіла до рецепторів ТТГ, антитіла G (АТрТТГ)

 

49Пакет №56 Скринінг гепатиту В4252
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, Гепатит В (аnti-Hbcor IgM, IgG) сумарні антитіла, ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time)
50Пакет №6 Діагностика ризику атеросклерозу та

захворювань серця

13112
Тригліцериди , Коефіцієнт атерогенності (КА), Ліпопротеїди низкої щільності (ЛПНЩ), Ліпопротеїди дуже низкої щільності (ЛПдНЩ), Холестерин , Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Аланінамінотрансфераза (AЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), Креатинкіназа загальна (Креатинфосфокіназа, КК, КФК)
51Пакет №7 Діагностика гельмінтозів11394
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла IgG, Трихінели (Trichinella) сумарні антитіла Ig А, G, Лямблія (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgA, IgM, IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus) сумарні антитіла Ig А, G
52Пакет №8 Репродуктивна панель7632
Пролактин , Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Тестостерон загальний (Т загальний, сир)
53Пакет №9 Жіноче здоров’я (гормони)11054
Пролактин , Прогестерон , Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Тестостерон загальний (Т загальний, сир)
54Пакети №48 Гемофілія А135172
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, % протромбіну за Квіком, Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС / INR), Фактор VIII, Фібриноген, Інгібітор до Фактору VIII , Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фактор Віллебранда (рістоміцин- кофакторна активність (vWF:Rco)), Загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, Скринінг інгібіторів (якісно)
55Пакет№25 Скринінг урогенітальних інфекцій8982
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла IgG, Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитіла IgG, Трихомонада (Trichomonas vaginalis) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла IgG, Хламідія трахоматіс

(Chlamydia trachomatis) антитіла IgG