fbpx
 • Пакет №1 (Здорове серце і судини + звіт з описом лабораторних показників) /

(Холестерин; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Креатинфосфокиназа (КФК загальна); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); Натрій (сироватка); C-реактивний білок (СРБ); Хлор (сироватка); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Гомоцистеїн;

Ціна:  920 грн 

Термін: 2 (робочих днів) • Пакет №2 (цереброваскулярні ризики)

(Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Магній; C-реактивний білок (СРБ); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін ( HbA1c); Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Фібриноген)

Ціна: 900 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №3 (Передопераційний) 

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) ; Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Тригліцериди; Treponema pallidum, антитіла сумарні; Группа крови / резус фактор; Білірубін непрямий ; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR))

Ціна: 1500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4 (Передопераційний 2) / 

(Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні; Група крові / резус фактор; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); аналіз сечі загальний; аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі)

Ціна: 1450 грн 

Термін: 1 (робочих днів) • Пакет №5 (Лабораторна діагностика саркоїдозу) /

(Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ); Розчинна рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R))

Ціна: 950 грн 

Термін: 10 (робочих днів)

 

 • Пакет №6 (Повне обстеження здоров’я + звіт з описом лабораторних показників) / 

(тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Інсулін; Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; C-реактивний білок ( СРБ); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротєїди дуже низькою щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Кальцій іонізований (сироватка); Розрахунок індексу НОМА; 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 1900 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №7 (Здорова печінка + звіт з описом лабораторних показників) / 

(Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні)

Ціна: 1300 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №8 (Первинний скринінг на антифосфоліпідний синдром) /

(Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-гликопротеїд I, антитіла IgG)

Ціна: 650 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №9 (Первинний скринінг на гепатит В) / 1573

(Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні)

Ціна: 3000 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №10 (Порушення вуглеводного обміну) / 

(Глюкоза (сироватка); Інсулін; Зв’язуючий пептид (С-пептид); Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Розрахунок індексу НОМА)

Ціна: 500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №11 (Диференціальна діагностика діабету) /

(Глікозильований гемоглобін (HbA1c); глутамінокислої декарбоксилаза (GADА), антитіла IgG)

Ціна: 530 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №12 (Тромбофілії) /

(Гомоцистеїн; Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-гликопротеїд I, антитіла IgG)

Ціна: 930 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №13 Укус кліща (Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналіз) / 

(Borrelia burgdorferi, антитіла IgM (БлотАналіз); Borrelia burgdorferi, антитіла IgG (БлотАналіз))

Ціна: 860 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №14 (Цервікальний скринінг з p16 і Ki-67) / 

(ПАП-тест на основі рідинної цитології; Маркери проліферації p16 і Ki-67; ПЛР. ВПЛ ВКР (кількісне визначення, CS))

Ціна: 13600 грн 

Термін: 5 (робочих днів) • Пакет №15 (ПЛР. ВПЛ 6, 11, 16, 18) / 

(ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення))

Ціна: 380 грн 

Термін: 5 (робочих днів) • Пакет №16 (ПЛР. ВПЛ – 16 генотипів) /

(ПЛР. ВПЛ ВКР (генотипування, кількісне визначення); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення))

480 Ціна (грн.)

5 Термін (робітник днів) *

 

 • Пакет №17 (Здоров’я дитини) /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Білок загальний; Білірубін загальний; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Кальцій іонізований (сироватка); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D; Аналіз сечі загальний; Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі)

Ціна: 800 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №18 (Йдемо в д.сад або школу – Київ) /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Білок загальний; Білірубін загальний; Залізо сироваткове; Трансферрин; Ферритин; Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів ( ШОЕ, ESR); Кальцій іонізований (сироватка); Відсоток насичення трансферину; Giardia (лямблії; 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D;

Ціна: 1400 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №19 (Аутоантитіла до Fc-фрагменту IgG-Ревматоїдний Фактор) / 

(Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))

Ціна: 900 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №20 (Причини надмірної ваги у дітей) /

(Тироксин загальний (T4 загальний); тиреотропного гормону (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);)

Ціна: 500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №21 (Спортивний) / 

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Креатинфосфокиназа (КФК загальна); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Калій (сироватка); Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінової відношення; ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Гомоцистеїн; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR))

Ціна: 1750 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №22 (Йдемо в басейн) / 

(Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR

Ціна: 400 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №23 (Лабораторна діагностика розвитку прееклампсії) / 

(PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю); β-ХГЛ вільний (пренатальна діагностика); плацентарний фактор росту (PLGF))

Ціна: 710 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №24 (PRISCA I триместру і ризик еклампсії) / 

(PAPP-A (пренатальний розрахунок); β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA); плацентарний фактор росту (PLGF))

Ціна: 570 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №25 (Індекс НОМА) / 

(Глюкоза (сироватка); Інсулін; Розрахунок індексу НОМА)

Ціна: 230 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №26 (Після укусу кліща) /

(Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Borrelia burgdorferi, антитіла IgG; Borrelia burgdorferi, антитіла IgM; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Аналіз крові: Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок) )

Ціна: 470 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №27 (Безумовно-патогенний: у / г зішкріб, якісне визначення) / 

(ПЛР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у / г зішкріб, якісне визначення))

Ціна: 670 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №28 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія) / 

(ПЦР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення))

Ціна: 550 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №29 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада) / 

(ПЦР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); Бакпосів на мікрофлору (у / г) + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори))

Ціна: 900  грн 

Термін: 7 (робочих днів)

 

 • Пакет №30 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, гарднерела) /

 (ПЦР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Gardnerella vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); Бакпосів на мікрофлору (у / г) + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори))

Ціна: 800 грн 

Термін: 7 (робочих днів) • Пакет №31 (ПЛР: мікоплазма, уреаплазма, хламідія, трихомонада, гарднерела) / 

(ПЛР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Gardnerella vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); Бакпосів на мікрофлору (урогенітальний) на аналізаторі + антибіотикограма з МІК )

Ціна: 1800 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №32 Пренатальний скринінг I триместру (PAPP-A, free β-HCG) /

(PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю); β-ХГЛ вільний (пренатальна діагностика))

Ціна: 280 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №33 (Пренатальний скринінг II триместру: AFP, β-HCG, E3) / 

(α-фетопротеїн (АФП) – пренатальна діагностика; β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) – пренатальний; Естріол вільний (E3))

Ціна: 520 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №34 (Гуморальний імунітет) / 

(Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка))

Ціна: 450 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

Пакет №35 (Комплексне імунологічне дослідження) / (Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка); Комплемент (C3C компонент); Комплемент (С4 компонент); Оцінка субпопуляції лімфоцитів крові; Функціональна активність імунних клітин / ЦВК)

 

Ціна: 550 грн 

Термін: 6 (робочих днів)

 

 • Пакет №36 (Живи серцем) /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Креатинфосфокиназа (КФК загальна); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); Натрій (сироватка); C- реактивний білок (СРБ); Хлор (сироватка); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); коефіцієнт атерогенності (КА); Розрахунок індексу НОМА)

Ціна: 900 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №37 (метаболічний-1) / 

(Глюкоза (сироватка); Нейрон-специфічна енолаза (NSE); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Креатинін; Креатинфосфокиназа (КФК загальна); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); Магній; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Тригліцериди; Ціанокобаламін (вітамін B12); Ферритин; Фолієва кислота (сироватка); Копрограмма; Бакпосів з носа + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори); ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення); ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення); Гомоцистеїн; Казеїн, антитіла IgE; Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Кальцій іонізований (сироватка); Мідь; Цинк; ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення); Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP); ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 5990 грн 

Термін: 11 (робочих днів) • Пакет №38 (метаболічний-2) / 

(тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Трийодтиронин вільний (T3 вільне володіння); Нейрон-специфічна енолаза (NSE ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Креатинін; Креатинфосфокиназа (КФК загальна); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); Магній; Сечова кислота ; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Тригліцериди; Ціанокобаламін (вітамін B12); Ферритин; Фолієва кислота(Сироватка); Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Toxocara canis, антитіла IgG; копрограма; Бакпосів з носа + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори); ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення); ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення); гомоцистеїн; Казеїн, антитіла IgE; Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Онкомаркер білок S-100; Кальцій іонізований (сироватка); мідь; цинк; діаміноксидазу; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення); Trichinella spiralis, антитіла IgG; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP); ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення); Кальпротектін (кал); ПЛР. Фолатний цикл. MTR (2756 A> G); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR (+1298 A> C); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR (677 C> T); ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (66 A> G); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 10000 грн 

Термін: 11 (робочих днів) • Пакет №39 (Перед постановкою на облік у зв’язку з вагітністю) /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні; Группа крови / резус фактор; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Аналіз крові: Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок

Ціна: 1760 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №40 (Проблеми зайвої ваги + звіт з описом лабораторних показників) / 

(тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА -з, DHEA-s); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST ); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий)

Ціна: 1800 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №41 (Щорічний контроль показників здоров’я + звіт з описом лабораторних показників) /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Інсулін; Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротєїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; гомоцистеїн; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Розрахунок індексу НОМА; 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 2050 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №42 (Біохімія крові розширена + звіт з описом лабораторних показників) /

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Паратгормон (ПТГ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Залізо сироваткове; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ); Фосфор; Хлор (сироватка); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL ); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Розрахунок індексу НОМА)

Ціна: 1100 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №43 (Алергія) /

(Жовток яєчний, антитіла IgE; Собача шерсть, антитіла IgE; Епідерміс кішки, антитіла IgE; Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE)

Ціна: 450 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №44 (Здоров’я вегетаріанця) /

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Паратгормон (ПТГ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ , GGT); Залізо сироваткове; Креатинін; Магній; Сечова кислота; Сечовина; Фосфор; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Цианокобаламін (вітамін B12); трансферрин; ферритин; Фолієва кислота (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; гомоцистеїн; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Кальцій іонізований (сироватка); Відсоток насичення трансферину; Аналіз крові: Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D;

Ціна: 2000 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №45 (метаболічний-3) / 

(тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Трийодтиронин вільний (T3 вільне володіння); Інсулін; Нейрон- специфічна енолаза (NSE); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Креатинін; Креатинфосфокиназа (КФК загальна); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); магній; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ціанокобаламін (вітамін B12); Ферритин; Фолієва кислота (сироватка); Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Toxocara canis, антитіла IgG ;; Бакпосів з носа + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори); ПЛР. Цитомегаловирус (кров, кількісне визначення); ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення); Гомоціс теїн; Казеїн, антитіла IgE; Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Онкомаркер білок S-100; Кальцій іонізований (сироватка); Розрахунок індексу НОМА; мідь; цинк; діаміноксидазу; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення); Trichinella spiralis, антитіла IgG; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP); ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення); Кальпротектін (кал); ПЛР. Фолатний цикл. MTR (2756 A> G); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR (+1298 A> C); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR (677 C> T); ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (66 A> G); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 9450 грн 

Термін: 11 (робочих днів)

 

 • Пакет №46 (Щорічне обстеження жінки) /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ , LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротєїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Антимюллерів гормон (АМГ, MIS); Аналіз крові: швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Аналіз крові: Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 1800 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №47 (Щорічне обстеження чоловіка) /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ , HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротєїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Аналіз крові : Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Аналіз крові: Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 1800 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 • Пакет №48 (Лікарю /

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)

Ціна: 700  грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №49 (Біохімія крові з клінічним аналізом крові (автоматизованим з формулою) + звіт з описом лабораторних показників / 

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ , LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR))

Ціна: 780 грн 

Термін: 2  (робочих днів)

 

 • Пакет №50 (Здоров’я мами + звіт з описом лабораторних показників) / 

(тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c ); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);)

Ціна: 500 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №51 (Здоров’я бабусі + звіт з описом лабораторних показників) / 

(Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);

Ціна: 420 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №52 (Здоров’я дитини + Звіт з описом лабораторних показників) / 

(тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D , 25- (OH) D;

Ціна: 540 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №53 (Здоров’я тата + Звіт з описом лабораторних показників) / 

(тиреотропного гормону (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);

Ціна: 540 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №54 (Здоров’я дідуся + Звіт з описом лабораторних показників) / 

(Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL ); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротєїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);)

Ціна: 590 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №55 (Діабетик) /

(Глюкоза (сироватка); Зв’язуючий пептид (С-пептид); Глікозильований гемоглобін (HbA1c); глутамінокислої декарбоксилаза (GADА), антитіла IgG)

Ціна: 680 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №56 (аутоімунний гепатит розширений) / 

(Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінової відношення; мікросомах печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM -1, кількісне визначення); Білірубін непрямий; Гладка мускулатура, антитіла сумарні (ASMA, метод IFT); мікросомах печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод IFT); Розчинна антиген печінки / підшлункової залози, антитіла IgG; Антимітохондріальні антитіла (AMA , метод IFT); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT); цитозольні антиген типу 1 печінки, антитіла IgG)

Ціна: 2800 грн 

Термін: 5 (робочих днів) • Пакет №57 (аутоімунний гепатит – контроль) /

(Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза ( ЛФ, ALP); Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінової відношення; Тимоловая проба; Білірубін непрямий; мікросомах печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод IFT); Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод IFT); Мієлопероксидази (MPO), антитіла IgG; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT))

Ціна: 1760 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №58 (аутоімунний гепатит стандартний) / 

(Глюкоза (сироватка); мікросомах печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення); мікросомах печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод IFT); Розчинна антиген печінки / підшлункової залози, антитіла IgG; Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод IFT); Мієлопероксидази (MPO), антитіла IgG; Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT); цитозольні антиген типу 1 печінки, антитіла IgG)

Ціна: 2360 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №59 (Целіакія) / 

(Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Тканинна трансглутамінази, антитіла IgG; Тканинна трансглутамінази, антитіла IgA)

Ціна: 740 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №60 (Діагностика ревматоїдного артриту) /

(Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ); Циклічний цітрулліновий пептид (A-ССР), антитіла IgG; цитрулінованого виментин (MCV), антитіла IgG)

Ціна: 850 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №61 (Антитіла до гельмінтів – стандартний) / 

(Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Toxocara canis, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgM)

Ціна: 1190 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №62 (Токсоплазмоз) / 

(Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; Toxoplasma gondii, авідності антитіл IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgA)

Ціна: 890 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №63 (Стан кісткової тканини) / 

(Кальцій загальний (сироватка); Паратгормон (ПТГ); Остеокальцин; Фосфор)

Ціна: 500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №370 (ПЦР. ІПСШ + ВПЛ ВКР) / 3323

(ПЛР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. ВПЛ ВКР (генотипування, кількісне визначення))

Ціна: 1100 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №371 (фолатного обмін міні) / 1844

(Фолієва кислота (сироватка); Гомоцистеїн; Фолати (цільна кров); Фолати (гематокрит); Фолати (концентрація в еритроцитах))

Ціна: 780 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №372 (фолатного обмін максі) / 1845

(Ціанокобаламін (вітамін B12); Фолієва кислота (сироватка); Гомоцистеїн; ПЛР. Фолатного цикл. MTR (2756 A> G); ПЛР. Фолатного цикл. MTHFR (1298 A> C); ПЛР. Фолатного цикл. MTHFR (677 C > T); ПЛР. фолатного цикл. MTRR (66 A> G); Фолати (цільна кров); Фолати (гематокрит); Фолати (концентрація в еритроцитах))

Ціна: 1380 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №38 (Урогенітальне здоров’я: ПЛР, у / г зішкріб) / 3036

(ПЛР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Gardnerella vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у / г зішкріб, якісне визначення); Бакпосів на мікрофлору (у / г) + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори))

Ціна: 1520 грн 

Термін: 7 (робочих днів)

 

 • Пакет №38.1 (Урогенітальне здоров’я 2: ПЛР, у / г зішкріб) / 3134

(ПЛР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma genitalium (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Gardnerella vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Trichomonas vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у / г зішкріб, якісне визначення); Бакпосів на мікрофлору (у / г) + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори); ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення))

Ціна: 1940 грн 

Термін: 7 (робочих днів) • Пакет №39 (Чоловік за 40) / 1114

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ССД, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА св.); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротєїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Ставлення ПСА вільного до ПСА загальному; Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG))

Ціна: 1000 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.1.1 (Печінкова панель) / 2160

(Мікросомах печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення); Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG; Розчинна антиген печінки / підшлункової залози, антитіла IgG; цитозольні антиген типу 1 печінки, антитіла IgG)

Ціна: 1500 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.12 (Біохімія крові + звіт з описом лабораторних показників) / 1181

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий;)

Ціна: 760 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.13 (Госпітальний) / 1195

(Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білірубін загальний; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); аналіз сечі загальний; аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі)

Ціна: 1160 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.14 (Електроліти крові – калій, натрій, хлор) / 1217

(Натрій (сироватка); Хлор (сироватка); Калій (сироватка))

Ціна: 220 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.15 (Госпітальний 1) / тисячу двісті двадцять один

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); креатинін; Сечова кислота; сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Аналіз сечі загальний; Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі)

Ціна: 1360 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.16 (Контроль анемії) / один тисячу двісті сорок один

(Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферрин; Ферритин; Фолієва кислота (сироватка))

Ціна: 730 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.17 (Оцінка насичення трансферину залізом) / тисячу двісті сорок вісім

(Залізо сироваткове; Трансферрин; Відсоток насичення трансферину)

Ціна: 220 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.2 (Білкові фракції) / тисячі вісімдесят дев’ять

(Білок загальний; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове відношення)

Ціна: 150 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.3 (Ниркові проби) / +1092

(Креатинін; Сечова кислота; Сечовина)

Ціна: 230 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.4 (Ревмопроби) / 1209

(Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ))

Ціна: 260 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.4.1 (Ревматоидная панель 1) / 2158

(Циклічний цитруліновий пептид (A-ССР), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))

Ціна: 1340 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.4.2 (Ревматоидная панель 2) / 2159

(Циклічний цітрулліновий пептид (A-ССР), антитіла IgG; цитрулінованого виментин (MCV), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))

Ціна: 1790 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.4.3 (Системні захворювання) / 2171

(ДНК двухспіральная (ANA-Screen), антитіла IgG; Антинуклеарні антитіла (ANA-Screen); Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG; Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG; SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG; SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG; Sm (ANA-Screen), антитіла IgG; Хроматин (ANA-Screen), антитіла IgG; рибосомальні протеїн (ANA-Screen), антитіла IgG; Sm / RNP (ANA-Screen), антитіла IgG; RNP (ANA-Screen), антитіла IgG; центромеру B (ANA-Screen), антитіла IgG)

Ціна: 1750 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.4.4 (Антитіла до гельмінтів) / 2181

(Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Toxocara canis, антитіла IgG; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; Trichinella spiralis, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgM)

Ціна: 1560 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.6 (Білірубін фракційно) / 1090

(Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий)

Ціна: 160 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.7 (Біохімія для ФіброТест) / 1139

(Α-2-макроглобулин (неінвазивна діагностика); Гаптоглобін (неінвазивна діагностика); Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика); Білірубін загальний (неінвазивна діагностика); γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика); Аланінамінотрансфераза / PYP (неінвазивна діагностика))

Ціна: 590 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №4.8 (Біохімія для ФіброМакса) / 1140

(Α-2-макроглобулин (неінвазивна діагностика); Гаптоглобін (неінвазивна діагностика); Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика); Білірубін загальний (неінвазивна діагностика); γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика); Аланінамінотрансфераза / PYP (неінвазивна діагностика); Аспартатаминотрансфераза / PYP (неінвазивна діагностика); Глюкоза (неінвазивна діагностика); Холестерин (неінвазивна діагностика); Тригліцериди (неінвазивна діагностика))

Ціна: 650 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №40 (Біохімічний скринінг функції печінки) / 1116

(Холестерин; Альбумін; Білок загальний; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Залізо сироваткове; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Трансферрин; ферритин; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобуліновий відношення; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))

Ціна: 940 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №402 (Здоров’я жінки 30+) / 1921

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген ); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); білірубін непрямий; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Антимюллерів гормон (АМГ, MIS); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів ( ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH)D)

Ціна: 3200 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №403 (Здоров’я жінки 40+) / 1922

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Паратгормон (ПТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер яєчників (СА 125); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін ; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL ); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR) ; Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); тромбінового е час (ТБ); фібриноген; Антимюллерів гормон (АМГ, MIS); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 3700 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №404 (Здоров’я жінки 50+) / 1923

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Паратгормон (ПТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА , СЕА); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний ; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Фосфор; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 3300 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №406 (Здоров’я чоловіка 30+) / 1925

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза ( АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; білірубін непрямий; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 2200 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №407 (Здоров’я чоловіка 40+) / 1926

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Кальцій загальний (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) ; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Білірубін непрямий; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); фібриноген; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 2550 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №408 (Здоров’я чоловіка 50+) / одна тисяча дев’ятсот двадцять сім

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Паратгормон (ПТГ); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА св.); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; білірубін загальний; білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Ставлення ПСА вільного до ПСА загальному; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий брешемо я (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); фібриноген; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 3000 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №409 (Здорові нігті + звіт з описом лабораторних показників) / 1 931

(Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Паратгормон (ПТГ); Ферритин; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Кальцій іонізований (сироватка); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D;)

Ціна: 730 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №41 (Імунологічний урогенітальний) / 2096

(Chlamydia trachomatis, антитіла IgG; Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG; Mycoplasma hominis, антитіла IgG; Trichomonas vaginalis, антитіла IgG; Treponema pallidum, антитіла сумарні)

Ціна: 910 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №410 (Здорова шкіра + звіт з описом лабораторних показників) / тисяча дев’ятсот тридцять дві

(Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ССД, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); 17-α-оксипрогестерон (17-ОНР); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний / SHBG); Дигідротестостерон;)

Ціна: 850 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №411 (Здорове волосся + звіт з описом лабораторних показників) / 1933

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Ферритин; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D;)

Ціна: 850 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №412 (В очікуванні малюка – 1 триместр) / 2428

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; Вірус краснухи, антитіла IgG; вірус краснухи, антитіла IgМ; Кардіоліпін, антитіла (VDRL); Група крові / резус фактор; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Parvovirus B19, антитіла IgG; Parvovirus B19, антитіла IgM; вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM)

Ціна: 2850 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №42 (Метаболічний) / 1 165

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Білок загальний; Сечова кислота; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Зв’язуючий пептид (С-пептид); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL ); Коефіцієнт атерогенності (КА))

Ціна: 850 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №420 (Здоров’я керівника – чоловіки) / 1944

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Інсулін; Паратгормон (ПТГ); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА ); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА св.); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ , AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності ( ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Ставлення ПСА вільного до ПСА загальному; Протромбіновий тест ( ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частичної тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); фібриноген; гомоцистеїн; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Розрахунок індексу НОМА; 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 3500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №421 (Здоров’я студента) / одна тисяча дев’ятсот сорок п’ять

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза ( АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Білірубін непрямий; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR))

Ціна: 1250 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №425 (Виключіть рак шийки матки) / 4157

(ПАП-тест на основі рідинної цитології; ПЛР. ВПЛ ВКР (кількісне визначення, CS))

Ціна: 720 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №429 (Здоров’я школяра 1-4 клас) / одна тисяча дев’ятсот п’ятьдесят дві

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 680 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №43 (Антифосфоліпідний синдром 1) / 1171

(Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)

Ціна: 1230 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №43.1 (Антифосфоліпідний синдром 2) / 2157

(Кардіоліпін, антитіла IgG; Кардіоліпін, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)

Ціна: 940 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №430 (Здоров’я школяра 5-9 клас) / 1 953

(Тиреотропного гормону (ТТГ); холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 1600 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №435 (Здоров’я після посту) / 1958

(Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) ; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ціанокобаламін (вітамін B12); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген; Гомоцистеїн; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Розрахунок індексу НОМА; 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 2600 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №436 (Рух без болю) / 1959

(Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Сечова кислота; Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ))

Ціна: 320 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №437 (Обстеження вузла щитовидної залози) / 1960

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Паратгормон (ПТГ); Кальцитонин)

Ціна: 880 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №439 (Обстеж підшлункову залозу) / 1962

(Глюкоза (сироватка); α-Амілаза; Панкреатическая еластаза (сироватка); Липаза)

Ціна: 1020 грн 

Термін: 7 (робочих днів)

 

 • Пакет №44 (Антитіла IgG, IgA до тканинної трансглутаміназе) / 2110

(Тканинна трансглутамінази, антитіла IgG; Тканинна трансглутамінази, антитіла IgA)

Ціна: 580 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №440 (Визначення ризику розвитку раку у чоловіків) / 1963

(Нейрон-специфічна енолаза (NSE); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер шлунка (СА 72-4); Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА ); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА св.); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); α-фетопротеїн (АФП); Ставлення ПСА вільного до ПСА загальному)

Ціна: 1600 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №441 (Визначення ризику розвитку раку у жінок) / 1964

(Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер HE4)

Ціна: 1480 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №442 (Обстеження щитовидної залози) / 1965

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Трийодтиронин вільний (T3 вільне володіння); Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ))

Ціна: 870 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №443 (прихований туберкульоз) / 2430

(Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Квантіфероновий тест)

Ціна: 1980 грн 

Термін: 7 (робочих днів)

 

 • Пакет №445 (Обстеження печінки) / 1967

(Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий ; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Білірубін непрямий)

Ціна: 1190 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №45 (Здоров’я жінки + звіт з описом лабораторних показників) / 1242

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Естрадіол (E2); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білірубін загальний; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін ; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))

Ціна: 1300 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №46 (Здоров’я чоловіка + звіт з описом лабораторних показників) / 1238

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; білірубін загальний; білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий;)

Ціна: 1450 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №47 (Фактори зростання) / 1268

(Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ); Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, IGF-1); Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3))

Ціна: 670 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №473 (Скринінг мінімальний + звіт з описом лабораторних показників) / 1999

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); )

Ціна: 540 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №475 (Здоров’я чоловіка + звіт з описом лабораторних показників) / 10002

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Білок загальний; Білірубін загальний; Креатинін; Сечова кислота; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ , ESR))

Ціна: 950 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №476 (Здоров’я жінки + звіт з описом лабораторних показників) / 10003

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Прогестерон; Білок загальний; Білірубін загальний; Креатинін; Сечова кислота; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR))

Ціна: 950 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №477 (Здорове серце, здорові судини + звіт з описом лабораторних показників) / 10004

(Холестерин; Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Креатинфосфокиназа (КФК загальна); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH); C-реактивний білок (СРБ); Хлор (сироватка); ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR))

Ціна: 1090 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №48 (Генетика. Остеопороз) / 9364

(Ген COL1A1 (остеопороз); Вітамін D3, ген рецептора VDR)

Ціна: 440 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №481 (Спортивний розширений) / 4170

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Трийодтиронин вільний (T3 вільне володіння); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (ССД , SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2); Інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий ; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Магній; Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка); Хлор (сироватка); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності ( ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Фолієва кислота (сироватка); Калій (сироватка); Тимоловая проба; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Гомоцистеїн; Індекс вільного андрогену ( тестостерон загальний / SHBG ); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Розрахунок індексу НОМА; Кортизол (слина); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D; Аналіз сечі загальний; Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі; Фолати (цільна кров); Фолати (гематокрит); Фолати (концентрація в еритроцитах))

Ціна: 4500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №482 (Перед візитом до дієтолога) / 4171

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Трийодтиронин вільний (T3 вільне володіння); інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Залізо сироваткове; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка) ; C-реактивний білок (СРБ); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Зв’язуючий пептид (С-пептид); Глікозильований гемоглобін (HbA1c) ; Ферітин; Калій (сироватка); Тимоловая проба; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий; Гомоцистеїн; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Розрахунок індексу НОМА; 25-гидроксивитамина D , 25- (OH) D; Аналіз сечі загальний; Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі)

Ціна: 3500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №488 (PRISCA I триместру + ферритин) / 10036

(Ферритин; PAPP-A (пренатальний розрахунок); β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA))

Ціна: 510 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • Пакет №489 (PRISCA II триместру + ферритин) / 10037

(Ферритин; Естріол вільний (пренатальний розрахунок); β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний, пренатальний розрахунок); α-фетопротеїн (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA))

Ціна: 560 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №498 (Контроль імунітету до щеплень) / 2437

(Вірус краснухи, антитіла IgG; Tetanus Toxoid (правцевий анатоксин), антитіла IgG; Вірус паротиту, антитіла IgG; Вірус кору, антитіла IgG; Diphtheria toxoid (дифтерійний анатоксин), антитіла IgG; Bordetella pertussis toxin (коклюшний токсин), антитіла IgG)

Ціна: 1780 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №499 (Контроль імунітету до щеплень розширений) / 2438

(Вірус краснухи, антитіла IgG; Вірус поліомієліту типів 1.3, антитіла сумарні (кільк.виз.); Tetanus Toxoid (правцевий анатоксин), антитіла IgG; Вірус паротиту, антитіла IgG; Вірус кору, антитіла IgG; Diphtheria toxoid (дифтерійний анатоксин ), антитіла IgG; Bordetella pertussis toxin (коклюшний токсин), антитіла IgG)

Ціна: 2900 грн 

Термін: 11 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.1 (TORCH IgG: HSV 1 і 2, TOXO, CMV, RUB) / 2176

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Вірус краснухи, антитіла IgG)

Ціна: 800 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.10 (Системні васкуліти – ANCA) / 2175

(Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG; Мієлопероксидази (MPO), антитіла IgG; Протеиназа 3, антитіла IgG)

Ціна: 880 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.11 (ANCA – антитіла IgG) / 2179

(Лактоферин, антитіла IgG ANCA; Нейтрофільна еластаза, антитіла IgG ANCA; Катепсин G, антитіла IgG ANCA; Бактерицидний білок, що підвищує проникність (BPI), антитіла IgG ANCA; Мієлопероксидази (MPO), антитіла IgG ANCA; Протеиназа 3 (PR3), антитіла IgG_ANCA)

Ціна: 1350 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.2 (TORCH IgG без краснухи: HSV 1 і 2, TOXO, CMV) / 2177

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG)

Ціна: 640 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.3 (TORCH IgG з хламідієй, без краснухи: HSV 1, 2, TOXO, CMV, Chl) / 2178

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Chlamydia trachomatis, антитіла IgG)

Ціна: 820 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.4 (TORCH IgG: TOXO, CMV, RUB) / 2100

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Вірус краснухи, антитіла IgG)

Ціна: 480 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.5 (TORCH IgG HSV: HSV1 і HSV2) / 2099

(Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG)

Ціна: 320 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.6 (TORCH IgG: TOXO, RUB, CMV, HSV1, HSV2, Parvovirus B19) / 2103

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Вірус краснухи, антитіла IgG; Parvovirus B19, антитіла IgG )

Ціна: 1070 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.7 (Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG) / 2172

(Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG)

Ціна: 480 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.9 (Інфекційний паротит, кір, Varicella Zoster – IgG) / 2174

(Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG; Вірус паротиту, антитіла IgG; Вірус кору, антитіла IgG)

Ціна: 570 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №5.9.2 (Хронічні вірусні інфекції – IgG / IgM) / 2212

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV ), антитіла IgG; Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM)

Ціна: 1620 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №50 (Визначення антитіл до еритроцитів по системі АВ0) /

(Визначення антитіл до еритроцитів по системі АВ0; Кров для дослідження)

– аналіз може бути виконаний тільки парі (замовлення оформляється на дані жінки), за умови коли у жінки група крові: О (I), A (II), B (III), а також групи крові у партнерів різні і у чоловіка група крові НЕ ПРО (I)

Ціна: 1020 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №502 (Перевір здоров’я) / 

Тиреотропного гормону (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D; Глікогемоглобін)

Ціна: 800 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №508 (Здоровий малюк) / 4184

(Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Ферритин; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 700 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №512.1 (Комплекс показників запалень та залізодефіциту) / 4203

(Аналіз крові розгорнутий (ОАК); C-реактивний білок (СРБ); Ферритин; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR))

Ціна: 300 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №520 (UVITME UKR) / 4192

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Кальцій загальний (сироватка); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Інсулін; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST ); Білок загальний; Білірубін загальний; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Залізо сироватковое; креатинін; магній; Сечова кислота; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); тригліцериди; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ціанокобаламін (вітамін B12); ферритин; Фолієва кислота (сироватка); Калій (сироватка); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); гомоцистеїн; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Розрахунок індексу НОМА; 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D; C-реактивний білок, високочутливий (C-Reactive Protein, High Sensitivity))

Ціна: 3690 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №521 (Корпоративний пакет №1) / 4195

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Трийодтиронин вільний (T3 вільне володіння); Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Прогестерон; Пролактин; Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); α-Амілаза; аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білірубін загальний; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечовина; C-реактивний білок (СРБ); Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Цитомегаловірус (CMV ), антитіла IgG; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; ПЛР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); Вірус краснухи, антитіла IgG; Вірус краснухи, антитіла IgМ ; Chlamydia trachomatis, антитіла IgG; Chlamydia trachomatis, антитіла IgM; ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення); ПЛР. Gardnerella vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення); Treponema pallidum, антитіла сумарні; Група крові / резус фактор; Аналіз у / г мазка на мікрофлору (на склі); Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); фібриноген; Бакпосів на мікрофлору (у / г) + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення); ПАП-тест на основі рідинної цитології; Аналіз сечі загальний; Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі)

Ціна: 6820 грн 

Термін: 7 (робочих днів)

 

 • Пакет №522 (Корпоративний пакет №2) / 4196

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільне володіння); Трийодтиронин вільний (T3 вільне володіння); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Прогестерон; пролактин; Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; ПЛР. Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення); Вірус краснухи, антитіла IgG ; Вірус краснухи, антитіла IgМ; Chlamydia trachomatis, антитіла IgG; Chlamydia trachomatis, антитіла IgM; Treponema pallidum, антитіла сумарні; Группа крови / резус фактор; Аналіз у / г мазка на мікрофлору (на склі); Протромбіновий тест (ПВ,% по Квіку, МНО / INR); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ); Тромбіновий час (ТЧ); фібриноген; Бакпосів на мікрофлору (у / г) + антибіотикограма (в разі виявлення умовно-патогенної і патогенної мікрофлори); Антимюллерів гормон (АМГ, MIS); Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення); ПАП-тест на основі рідинної цитології; Каріотипування (кров, GTG-метод))

Ціна: 8820 грн 

Термін: 35 (робочих днів)

 

 • Пакет №525 (Захисти свій організм + Звіт з описом лабораторних показників) / 4198

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Ферритин; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); 25-гидроксивитамина D, 25- (OH) D)

Ціна: 900 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №526 (Корпоративний пакет №3) / 10156

(Тиреотропного гормону (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Креатинін; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Калій (сироватка))

Ціна: 750 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №528 (Корпоративний пакет №5) / 

(Кальцій загальний (сироватка); Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ОАК); Білок загальний; Білірубін загальний; Залізо сироваткове; Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);

Ціна: 500 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №6.1 (Первинний скринінг інфекційних гепатитів) / 1135

(Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)

Ціна: 1090 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №6.2 (Комплекс гепатиту B) / 9157

(HBs-антиген; HBs-антитіла (кількісне визначення); HBc-антитіла (IgG / IgM); HBc-антитіла IgМ; HBe-антиген; HBe-антитіла)

Ціна: 1460 грн 

Термін: 7 (робочих днів)

 

 • Пакет №6.4 (ПЛР. Гепатит C) / 3079

(ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time); ПЛР. Генетика. Интерлейкин-28B (ІЛ-28, IL-28B, rs8099917 T> G, rs12979860 C> T); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time))

Ціна: 2100 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №678 (Скринінг патології шийки матки: ПАП-тест на основі рідинної цитології, ПЛР. ВПЛ 28 (генотипування, напівкількісне визначення), ПЛР. Скринінг 7 ІПСШ) / 4167

(ПАП-тест на основі рідинної цитології; ПЛР. Скринінг 7 ІПСШ: Ch.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, M.hominis, U.urealyticum, U.parvum, Tr.vaginalis; ПЛР. ВПЛ 28 (генотипування, напівкількісне визначення))

Ціна: 1390 грн 

Термін: 5 (робочих днів)

 

 • Пакет №7 (ПСА: ПСА св., ПСА заг.) / 1099

(Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА св.); Ставлення ПСА вільного до ПСА загальному)

Ціна: 320 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №7.1 (Жіноча онкологічна панель) / 1132

(Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА))

Ціна: 890 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №7.2 (Чоловіча онкологічна панель) / 1133

(Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер шлунка (СА 72-4); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); α-фетопротеїн (АФП))

Ціна: 970 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №7.3 (Лабораторна діагностика раку яєчника) / 1167

(Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA,%))

Ціна: 600 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №7.4 (Жіноча онкологічна панель 2) / 1216

(Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA,%))

Ціна: 1230 грн 

Термін: 1 (робочих днів)

 

 • Пакет №8.1 (TORCH IgМ: HSV 1/2, TOXO, CMV, RUB) / 2065

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; Вірус краснухи, антитіла IgМ)

Ціна: 640 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №8.2 (TORCH IgМ без краснухи: HSV 1/2, TOXO, CMV) / 2066

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM; Toxoplasma gondii, антитіла IgM)

Ціна: 480 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №8.3 (TORCH IgМ: TOXO, CMV, RUB, Parvovirus B19) / 2102

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; Вірус краснухи, антитіла IgМ; Parvovirus B19, антитіла IgM)

Ціна: 750 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • Пакет №9.1 (TORCH IgG / М: TOXO, RUB, CMV, Parvovirus B19; HSV 1 і 2, IgG; HSV1, IgM) / 2105

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; Вірус краснухи, антитіла IgG; Вірус краснухи, антитіла IgМ; Parvovirus B19, антитіла IgG; Parvovirus B19, антитіла IgM)

Ціна: 1920 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №9.2 (TORCH IgG, IgМ: HSV1, HSV2, TOXO, CMV, RUB) / 2106

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; Вірус краснухи, антитіла IgG; Вірус краснухи, антитіла IgМ; Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM; Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM)

Ціна: 1600 грн 

Термін: 4 (робочих днів)

 

 • Пакет №9.3 (TORCH IgG, IgМ: TOXO, RUB, CMV) /

(Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG; Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ; Toxoplasma gondii, антитіла IgG; Toxoplasma gondii, антитіла IgM; Вірус краснухи, антитіла IgG; Вірус краснухи, антитіла IgМ)

Ціна: 960 грн 

Термін: 3 (робочих днів)

 

 • ФіброМакс /

(Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброМакс); α-2-макроглобулин (неінвазивна діагностика); Гаптоглобін (неінвазивна діагностика); Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика); Білірубін загальний (неінвазивна діагностика); γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика); аланінамінотрансфераза / PYP (неінвазивна діагностика); Аспартатаминотрансфераза / PYP (неінвазивна діагностика); Глюкоза (неінвазивна діагностика); Холестерин (неінвазивна діагностика); Тригліцериди (неінвазивна діагностика))

Ціна: 3440 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

 • ФіброТест /

(Α-2-макроглобулин (неінвазивна діагностика); Гаптоглобін (неінвазивна діагностика); Аполіпопротеїн А-1 (неінвазивна діагностика); Білірубін загальний (неінвазивна діагностика); γ-глутаматтрансфераза (неінвазивна діагностика); Аланінамінотрансфераза / PYP (неінвазивна діагностика); Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки (ФіброТест))

Ціна: 2200 грн 

Термін: 2 (робочих днів)

 

* Зазначені терміни виконання послуг є орієнтовними, реальний термін може бути різна, внаслідок необхідності повторного огляду результату і інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів. Вихідними вважаються тільки неділя та державні свята.